Commentaires (0)

FRMC Fjalor

Përkufizimet e paraqitura më poshtë kanë të bëjnë me mënyrën se si përdoren këto terma në Matjen e Aftësisë Ripërtëritëse për Përmbytjet në Komunitete (FRMC). Përkufizimet janë zhvilluar nga partnerët e Aleancës së Zyrihut për Aftësinë Ripërtëritëse për Përmbytjet nga burime të ndryshme, përfshirë terminologjinë e UNISDR.
Auteur: Zurich Flood Resilience Alliance
Langue: Other
Publié par: Zurich Flood Resilience Alliance
Publié sur: November 2020

Postez un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Commentaires

Avez-vous une question?